GEKO SENSOR

intelligenta lösningar för byggpraxis,

isolering ock högeffektiv isoleringsmaskin


GEKO injektionssensor EBS 7001


Tidigare har upplevelsen av fläkten alltid varit nödvändig för att bibehålla installationstätheten för cellulosa eller hampblåst isolering som specificerats av tillverkaren. Han kan dock bara gissa vad som händer i slutet av slangen och agera i enlighet därmed. Dessa kontroller tar mycket tid och maskinens prestanda kan inte utnyttjas.


Eftersom erfarna blåsare, t.ex. kan luras av brister i facken, denna önskade blåstäthet kan inte alltid antas.


För att reglera blåstätheten var det tidigare nödvändigt att öppna facket eller utföra en termografi. Dessa åtgärder är dyra eller oekonomiska, eftersom du inte kan öppna varje fack igen för inspektion.


Med vår enhet kan installationstätheten i slutet av slangen bestämmas direkt genom att mäta trycket inuti slangen. Du kan också ställa in sensorn till önskad densitet (trycknivå i slangen) så att enheten ger en akustisk signal när denna trycktröskel uppnås. Detta visar fläkten att kompression har uppnåtts och slangen kan nu dras ut ytterligare.

Detta gör det möjligt att garantera installationstätheten för hela strukturen och en jämn materialfördelning kan antas för varje fack.