GEKO INDUSTRIE

intelligenta lösningar för byggpraxis,

isolering ock högeffektiv isoleringsmaskin


Med blåsmaskinerna i UZ-serien introducerar vi den nyutvecklade fullkontinuerliga processen för bearbetning av lösa isoleringsmaterial.


Den patenterade processen imponerar med ett brett utbud av tjänster, ett genomgående högt materialflöde och mycket hög driftsäkerhet.


Det fullständiga kontoförfarandet


Uppsamling med hjälp av en skruv - komprimering till ett materiallås - bearbetning i en sluten blandningsmodul.


Den fulla kontinuerliga processen GEKO möjliggör val av små till mycket stora leveransmängder med ett enhetligt materialflöde utan irriterande klämma av luftlåset.


Tack vare den innovativa matningsprocessen och den integrerade lossningsenheten kan flera isoleringssäckar fyllas i utan att hindra materialtransporten.


Funktioner i en överblick


Modulär design för olika prestandaklasser och specialdesign


FULL CONTINUITY-process - även materialflöde


Ingen bryggning i lagringsbehållaren


Styr helt med fjärrkontroll


Låg underhåll eftersom det inte finns några slitdelar


Mycket låg dammutveckling och lågt brus


Lämplig för inblåsningsisolerande material tillverkade av cellulosa, glasull, halm, hampfibrer, träflis, hackat trä och många andra material.


Specifikationer