GEKO UZ 452

intelligenta lösningar för byggpraxis,

isolering ock högeffektiv isoleringsmaskin


GEKO UZ 452 full kontinuerlig maskin med lyftanordning och materialförstörare


GEKO UZ 452 är en mobil, helt kontinuerlig blåsmaskin med integrerad lyftanordning och materialförstörare. UZ 452 utvecklades för kundens räkning för att lyfta extremt täta komprimerade cellulosablock med en vikt över 60 kg (densitet ~ 600 kg / cbm), för att bryta dem upp i materialkrossaren och för att fibrera dem med UZ-processen. I den ytterligare produktionsprocessen blandas cellulosafibrerna med en definierad mängd vatten, blandas med en näringslösning och används som ett underlag för cressodling.


Tekniska specifikationer


Mobil, kontinuerlig blåsmaskin med lyftanordning och materialförstörare


Längd 170 cm


Bredd 120 cm


Höjd 190 cm (lyftanordning i toppläge)


Vikt cirka 1400 kg


Råmaterialets täthet ~ 600 kg / cbm


Densitet hos det fibrillerade materialet ~ 35 kg / cbm


Överföringskapacitet 6 cellulosablock per timme (motsvarar 360 kg högkomprimerad

cellulosa)


Destinationsland Storbritannien