GEKO FRIEDA

intelligenta lösningar för byggpraxis,

isolering och högeffektiv isoleringsmaskin


GEKO Frieda Systemblåsningspanelen


Den patenterade och modulära GEKO Frieda systemblåsningspanelen har utvecklats för effektiv användning i prefabricerad konstruktion. GEKO Frieda placeras på det öppna elementet uppifrån och tätar de befintliga hålrummen på ett lufttätt sätt. Dessa hålrum fylls sedan automatiskt med träfiber eller cellulosablåst isolering.


Blåsplattan är utrustad med en intelligent PLC-datorstyrning och en kontrollkonsol med pekskärm, som används för att styra  blåselementet beroende på vilka ytor som ska fyllas. Dessutom kan andra funktioner relaterade till fyllningsprocessen automatiskt styras eller dokumenteras. Kontrollkonsolen kan hakas var som helst på systemplattan. Vid användning av WiFi-anslutningen kan kontrollkonsolen även användas på ett visst avstånd från systemdisken.

Modulär design för optimal funktion i varje applikation Frieda blåsplattan består av en stabil basram som kan förses med olika systemelement beroende på applikation. Basramen fungerar som ett systemstöd på vilket systemelementen kan användas var som helst för att kunna reagera på speciella blåssituationer. Basramen kan förses med olika adaptrar så att GEKO Frieda kan fästas på portalkranar, krankrokar eller multifunktionella broar (t.ex. Weinmann, Hundegger eller liknande) och integreras i automatiserade produktionsprocesser.


Egenskaper


- Enkel positionering, plattan roterar 360°


- Kontrollkonsol med upplyst pekskärm


- Styrning av alla funktioner och komponenter, t ex blåsmaskinen


- Fäste till portalkran, krankrok eller multifunktionsbro


- Kan integreras i befintliga (även automatiska) produktionslinjer


- Modulär struktur bestående av bottenplatta och systemelement


- Systemelement kan monteras var som helst på bottenplattan


- Olika munstycken och sensorer som systemelement


- För cellulosa och träfiberblåst isolering (vid behov med träsats)


- Drift med GEKO Karl 3, Egon eller UZ, tredjepartsmärken möjligt


- Patenterad GEKO blåsteknik


Teknisk data


- Höjd ca 100 cm


- Bredd 90 cm*


- Längd 360 cm*


- Vikt ca 350 kg

   (beroende på utrustning)


- Leveranskapacitet upp till ca 1,8 t/h       (beroende på blåsmaskin)


- Anslutning 230 V/16 A, effekt 0,5 – 0,8 KW (beroende på utrustning)


* Plattans övergripande mått kan ändras med gallermåtten 30 x 40 cm, och det finns även en kant på ca 5 cm.